El Piu és un pollet que desperta tendresa i amor. Encara no sap parlar, però mostra molt interès per conèixer tot el que l’envolta.

MATERIAL PER A L'AULA

• Llibre Guia per a gaudir a l'aula
• Murals
• Mascota peluix
• CD gestió de l'aulaRECURSOS PER A L'AULA

• Làmines per als racons de l'aula
• Làmines per als càrrecs de la classe
• Etiquetes de noms
• Orla de la classe
• Diploma de curs
• Imatges de les mascotes


MATERIALS PER A L'OBSERVACIÓ
I L'AVALUACIÓ

• Control d'assistència
• Informe diari
• Avaluació inicial
• Avaluació contínua
• Avaluació final
• Autorització de sortida