El Gol és un caragol màgic amb una closca que canvia de color quan està content, trist, té fred o nota calor.

MATERIAL
DE L'ALUMNE

CARPETA AMB:
   • El meu primer quadern
   • 6 contes
   • Babyart
   • Adhesius


MATERIAL
PER A LA FAMÍLIA

BABYKIDS PER A LA FAMÍLIA:
   • Em faig gran (adquisició de l'autonomia,
     el coneixement i l'experiència)
   • Tinc 1 any i m'agrada
   • Pitet
   • Quadernet amb fulls en blancI, A MÉS...
Continguts que es treballen en el trimestre, lletres de les cançons, poemes i audicions.

CD de l'alumne
Locucions dels contes, les cançons i els playbacks.

MATERIAL PER A L'AULA

BABYBOX

• Llibre Guia per a gaudir a l'aula
• Mascota peluix
• Murals: de les unitats i d'aniversaris
• Contes tradicionals i làmines encunyades
• Làmines: dels contes, d'hàbits, de racons
• Fototargetes: fotografies, d'emocions, d'art
• CD alumne: locució de contes, cançons i playbacks
• CD mestre: sons, audicions, cançons de les rutines
• CD gestió de l'aula

INFOBABY
Informe per a la família que
explica les habilitats
i els coneixements.